Home

Avdrag Deklaration resor

Så här enkelt gör du rätt reseavdrag i deklarationen

Reseavdraget är det mest populära avdraget bland alla när det är deklarationsdags. Under förra året ansökte en miljon skattebetalare om att få dra av sina resor till och från jobbet i.. Har du kostnader för resor har du möjlighet att göra reseavdrag i deklarationen för dina arbetsresor. Reglerna är många och det är ett av de avdrag där flest gör fel. Till exempel gjorde 2017 över 1 miljon svenskar avdrag för sina resor och runt hälften gjorde fel. Här hittar du råd och tips för avdragsgilla resor till arbetet

Avdrag för resor till och från arbetet. Reglerna för avdrag för resor till och från jobbet är inte ändrade på grund av corona. Det krävs till exempel att du regelmässigt tjänar två timmar på att åka bil jämfört med att åka med kollektivtrafiken. Om du inte uppfyller kraven har du alltså inte rätt till avdrag Pendlingsbidrag kan lämnas för två hemresor i månaden till den som är arbetslös och som tar ett arbete som medför långa pendlingsresor. Bidraget är ett flyttningsbidrag som är skattefritt (11 kap. 27 § IL). Avdrag medges därför inte för den kostnad som bidraget är avsett att täcka. Närståendepenning och vård av sjukt bar

Deklaration 2021 - 18 avdrag du inte vill missa Advis

Du får 18,50 kronor per mil för resor med egen bil. Om du kör förmånsbil får du avdrag på 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel som bension, el eller etanol... Ökade levnadskostnader. Beräkna avdraget vid tjänsteresa i Sverige. Beräkna avdraget vid tjänsteresa utomlands. Minskning av avdraget p.g.a. kostförmån. Tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Tillfälligt arbete. Dubbel bosättning. Hemresor. Utländsk skatt Resor till och från arbetet (arbetsresor) För att få avdrag för resor med egen bil ska du regelmässigt tjäna minst två timmar per arbetsdag på att ta egen bil istället för att färdas kollektivt. Vidare måste avståndet mellan bostaden och arbetet vara minst fem kilometer. 2. Resor i tjänsten Dra av för resor och kontor. Det kan finnas kostnader du får göra avdrag för i deklarationen för din firma eller handelsbolag men som du inte tagit med i din bokföring. Det kan exempelvis gälla tjänsteresor med egen bil där avdraget för år 2020 är 18,50 kronor per mil

Men avdragen får i princip inte överstiga det vuxenstudiestöd man fått. Resekostnader till studieort, enligt reglerna som gäller för resor till jobbet. Ökade levnadskostnader, till exempel ökade kostnader man haft för att familjen inte kunnat flytta Här hittar du fler avdrag och råd om deklarationen. Deklaration 2020. Det är det skatteavdrag du får göra i deklarationen för resor till och från jobbet. Genom att använda reseavdraget kan du minska din skatt och öka chansen att få skatteåterbäring. Låt oss reda ut begreppen. Reseavdrag för resor med bil, motorcykel eller mopedbi Så när det gäller avdrag för resor - så här fungerar det: Varje år försöker runt 900 000 svenskar göra avdrag för jobbresor i sin deklaration. Avdragen motsvarar över fem miljarder kronor! Skatteverkets siffror visar att många som skriver in avdraget i sin deklaration gör fel så att avdragen blir ogiltiga Om du deklarerar en dag för sent får du en straffavgift på 1 250 kronor. Är du tre månader sen kostar det ytterligare 1 250 kronor och efter fem månader läggs samma summa på toppen. Men det är inte bara för att undvika straffavgift som det är idé att ta tag i deklarationen snarare i dag än i morgon Publicerad 30 mars 2018 Ungefär hälften av de som yrkar avdrag för resor till och från jobbet gör fel. Därför granskar Skatteverket reseavdraget extra noga i årets deklaration. - Det är inget att..

Reseavdrag 2021 - Så funkar skatteavdraget för resor

Det mest klassiska av alla avdrag är avdraget för resor till och från arbetet. Du får i din deklaration göra en skattereduktion för resor till och från arbetet samt resor i tjänst. Skattereduktion för resor med kollektivtrafik. Om du har åkt kollektivt har du rätt att göra avdrag för utgifterna om avståndet är minst 2 kilometer Du kan bara dra av resor till arbete som ger inkomst. (Annars har du inget att belopp att minska så att säga.) Likaså, om du jobbar extra på annan ort så gäller det att skriva sig på rätt ort för att kunna yrka avdrag för dubbel bosättning Avdragsgilla resor för tjänstebilskörning . För dig som kör bil i tjänst finns det en del krav som du måste uppfylla för att få göra avdrag i deklarationen för tjänstebilskörning. Om dessa däremot tillämpas dig finns det vissa genvägar du kan ta för att få ut mer av dina bilresor

Reseavdrag - Då har du rätt att dra av i deklarationen

 1. Om du varit arbetslös kan du få göra avdrag för resor till och från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan men också resor i samband med att du sökt nytt jobb. Om du spenderat mer än 5 000 kronor på telefonsamtal, porto och internet har du möjlighet att dra av utgifter som överstiger den summan
 2. Avdrag i deklarationen för arbetslösa Den som är arbetslös och har a-kassa får göra avdrag i deklarationen för vissa resor och övriga utgifter i samband med att söka arbete. Det är innebörden av..
 3. st 2 kilometer till din arbetsplats är du också berättigad att göra avdrag. Du har även rätt till avdrag om du behöver bilen i ditt arbete. För resor med egen bil beräknas dina utgifter till 18:50 kronor per mil
 4. Om du även tänker göra avdrag i din deklaration för resor till och från ett arbete som du gjort som anställd, måste du i programmet skriva in hela det avdraget också. Skriv in hela beloppet, även om enbart belopp överstigande 10 000 kr ger rätt till avdrag på inkomsten

Reseavdrag - Så gör du avdrag för resor i deklaratione

Vissa avdrag deklarerar du själv Du kan beviljas olika avdrag i beskattningen vilka minskar på skattebeloppet. En del av avdragen gör vi automatiskt för dig men en del ska du deklarera själv. Du får deklarera följande avdrag Förmånsbilsförare får göra avdrag för resor till och från arbetet med 6,50 kronor för diesel och 9,50 kronor för alla andra bränslen. Föraren får göra avdrag även om företaget betalar bränslet, och om han själv har utlägg i samband med arbetsresor för vägtullar, broavgifter och färjor Resor - om du reser till och från arbetet eller i tjänst, Avdrag i deklarationen för privatpersoner. Som privatperson och löntagare finns det också en del avdrag att göra. Det handlar framför allt om rot- och rutavdraget som vi nämnde tidigare men även resekostnader till och från jobbet

Corona - samlad information för privatpersoner Skatteverke

 1. kommer att se över reglerna om avdrag för resa i egen bil. Pande
 2. Avdraget för resor till och från arbetet är det absolut vanligaste avdraget som görs i deklarationen. Den som åkt kollektivt får göra avdrag för utgifter över 11 000 kronor. För att få göra avdrag för resor med bil måste flera andra villkor vara uppfyllda
 3. dre än 11 000 kronor på väg till och från jobbet så får du alltså inte göra något avdrag
 4. Avdrag för hemresor - högst en hemresa per vecka får man avdrag för enligt Skatteverket. Avdrag ska normalt beräknas efter kostnaden för resa med billigaste färdsätt. Du kan få avdrag för snabbtåg eller flygresa om kostnaden inte är oskälig
 5. Avdrag i deklarationen för privatpersoner. Som privatperson och löntagare finns det också en del avdrag att göra. Det handlar framför allt om rot- och rutavdraget som vi nämnde tidigare men även resekostnader till och från jobbet. Dessutom kan man göra avdrag på kapitalförlust från försäljning av värdepapper och bostäder. Icke avdragsgilla kostnade
 6. I övrigt kommer avdrag för resor till och från jobbet att kontrolleras, eftersom Skatteverket av erfarenhet vet att många som gör detta avdrag inte har rätt till det. Förutom att deklarera digitalt i Skatteverkets app eller e-tjänst, och på papper, går det att använda en knapptelefon eller deklarera med sms med hjälp av koder som trycks på pappersdeklarationen

Nu är det dags att deklarera. Enligt ett beslut i Regeringsrätten, har arbetslösa numer rätt att göra avdrag för resor och andra utgifter som uppstår i jakten på nytt jobb. Dessutom finns möjlighet att göra avdrag för gamla utgifter Först måste du självklart veta om du ens kan göra avdrag för något i din deklaration. Avdragen hittar du under punkt 2. Det finns beloppsgränser på de olika avdragen. För resor till och från.. Om man gör felaktiga avdrag i sin skattedeklaration kan det innebära att man har lämnat en oriktig uppgift vilket kan leda till skyldighet att betala skattetillägg fre 27 mar 2015, 19:32 #323527 Hur och var i deklarationen du ska dra av resor beror bl.a. på var du har skogsbrukets huvudort. Antingen har du utgångsorten i privatbostaden och då gör du avdrag för resor till/från skogsbruket i inkomstdeklarationen med avdrag för ett schablonbelopp Avdragen redovisas under fyra punkter, ruta 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4 i inkomstdeklarationen. I ruta 2.1 redovisas resor till och från arbetet, du får avdrag för den del som överstiger 11 000 kr

Du har rätt till avdrag, oavsett om du reser med tåg, bil eller båt. Avdraget beräknas efter följande riktlinjer: De första 24 kilometrarna (bottengräns) ger inget avdrag; För de nästa 96 kilometrarna (25-120 km) får du 1,96 DKK i avdrag per kilometer; För sträckor över 120 km får du 0,98 DKK i avdrag per kilomete 10 smarta avdrag i deklarationen. 1 juni, 2020; Om du åker kommunalt och betalar mer än 10 000 kr/år för dina resor får du göra avdrag för det belopp som överstiger 10 000 kr. Kapitalförluster vid försäljningar av t ex värdepapper och bostäder är också avdragsgilla Du kan få avdrag med 250 kronor per år. Har du använt cykel för en del av sträckan mellan bostaden och arbetsplatsen får du avdrag för den sträckan. Men du kan endast få avdrag om dina totala kostnader för resor till och från arbetet under året överstiger 11 000 kronor. 7. Taxi eller fly Företagarnas guide lotsar dig rätt bland 10 populära avdrag. Deklaration: 10 lönsamma avdrag för dig som driver företag Har du koll på avdragen? Företagarnas guide lotsar dig rätt bland 10 populära avdrag. Traktamentet för resor i Sverige är 220 kr/dag

Hemresor Rättslig vägledning Skatteverke

Om du har betalat trängselskatt för egen bil som avser inkomståret 2020 och dessutom uppfyller reglerna för avdrag för resor till och från arbetsplatsen kan du få avdrag för trängselskatten. Du får avdrag för den del av dina sammanlagda utgifter för resor och trängselskatt som överstiger 11 000 kr. För hjälp att räkna ut se här Man får göra avdrag för resor som är nödvändiga för driften av den enskilda firman. Det kan röra sig om dagliga resor till och från arbetsplatsen eller längre resor som till exempel sälj- och inköpsresor. Utbildningskostnader i enskild firma. Redovisning och deklaration avdrag

Skatteavdrag i deklarationen - Här är hela listan

 1. Här är detaljerna om nya reseavdraget: Reseavdragskommittén föreslår bland annat att avdraget för resor till och från arbetet bör ändras från ett avdrag vid inkomstbeskattningen till att en skattelättnad ges i form av en avståndsbaserad skattereduktion
 2. Summan sätter du in i deklarationen på internet, skatteverket drar av 8000:- av den totala summan sen får man tillbaka ca 30% efter 8000 är avdraget
 3. Om du inte har fått ersättning från din arbetsgivare kan du istället göra avdrag i din deklaration. Ett krav för att du ska få avdrag är att du kan styrka dina resor i tjänsten med till exempel en körjournal. Klargörande! Bilersättning och milersättning betyder samma sak
Deklaration avdrag utbildning, vi erbjuder grundkurser och

Har du lämnat in deklaration men missat att göra avdrag för exempelvis resa till och från jobbet? Lugn, det går att lösa i efterhand. - Det enklaste är att man går in och deklarerar om i e-tjänsten, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert vid Skatteverket Avdragsbeloppet är två euro för de dagar då du gör en resa som berättigar till avdrag efter 13.8.2020 då Institutet för hälsa och välfärd gav rekommendationen. Självrisken för resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen är 750 euro Under vissa förutsättningar medges avdrag även för resor till och från arbetet, s k arbetsresor, med belopp som överstiger 11 000 kr. För att kunna få avdrag för arbetsresor med bil krävs att avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen överstiger 5 km. Den anställde ska vidare tjäna minst 2 timmar per dag genom att använda bilen jämfört med att åka allmänna kommunikationer

Beräkna avdraget vid tjänsteresa i Sverige Rättslig

För att kunna göra avdrag för resor med bil i tjänsten krävs det att du kan styrka dina resor, till exempel med en körjournal. Är bilen din egen får du 18,50 kronor per mil. Har du bil som jobbförmån får du dra av 6,5 kronor per mil med dieselbil och 9,50 kronor per mil för bil som går på annat drivmedel Dufår göra avdrag för tjänsteresor med egen bil i din verksamhet, till exempel resor till kunder och andra resor som du behöver göra för ditt företag. Avdraget är 18,50 kr per mil. Dessutom får du göra avdrag för trängselskatt vid tjänsteresorna. 3 För resor som är längre än fem mil enkel väg betalar uppdragsgivaren - polisen - ersättning. Denna reseersättning redovisas endast genom ett kryss på kontrolluppgiften (ruta 50) och något avdrag får därför inte göras i deklarationen för dessa resor. Kan man gör avdrag för den utrustning man behöver i samband med. - Gränsen för avdrag vid resor förändras. Tidigare var du som skattebetalare skyldig att själv betala resor till och från jobbet upp till 8 000 kronor. I årets deklaration måste du själv stå för 9 000 kronor, fortsätter Vikström Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 18,50 kr per mil. Gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats är 10 000 kr. Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kr per mil för diesel och 9,50 kr per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin eller etanol)

Du kan bara få avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen för den del av dina utgifter som är högre än 10 000 kronor (inkomståret 2012). Egen bil i tjänsten Om du har använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du avdrag för arbetsresor för de dagar som du har använt bilen i tjänsten Kaj Koyer: Skatteverket har i ställningstagande sagt att avdrag medges med verkliga bilkostnader om det kan visas att dessa överstiger schablonavdraget, men att eftersom avdrag endast medges för skäliga utgifter bör avdraget för arbetsresorna begränsas till högst 37 kr per mil Resor till jobbet Du får dra av 250 kronor per år för cykelkostnader, Många som gör avdrag på deklarationen har inte rätt till det www.ekuriren.se. Därför gör så många fel med reseavdragen i deklarationen Sveriges Television. Så slipper du vanligaste deklarationsmissarna www.helagotland.se Som student finns det inte så många avdrag man kan göra, men med några väl valda ändringar i sin deklaration kan man få väldigt många tusenlappar tillbaka lagom till midsommar. Det finns nämligen flera tusenlappar att hämta i avdrag för dubbelt boende, ökade levnadskostnader och dessutom vissa hemresor Närmare en miljon personer gör varje år avdrag för resor i sin deklaration. ‒Det absolut vanligaste avdraget som en vanlig löntagare gör är för resor till och från arbetet, säger Mita Hellberg, skatteinformatör vid Skatteverket och talesperson för deklarationen i Sörmland

Kan jag göra några avdrag med anledning av coronaAvdrag vid tjänsteresor, tjänsteresor

10 avdragstips inför deklarationen 2021 - Skattebetalarna

Det innebär att du lämnar en förklaring till avdraget på en särskild bilaga eller under övriga upplysningar i deklarationen. Fördelen med att göra ett öppet yrkande är att om avdraget nekas så slipper du skattetillägg på den skatt som du undanhållit staten genom ditt felaktiga avdrag Möjlighet finns att yrka avdrag för studieresa. Spara handlingar och dokumentation som visar dina kostnader för resa, logi och specifika utställningar (som var resans syfte). Om du saknar kvitton på levnadsomkostnader, ring Skatteverket som räknar ut schablonbelopp för fördyrade levnadsomkostnader i det specifika landet Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet Juni 2016 . 2 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen för 2017 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering och, i förekommande fall, granskning av Lagrådet Här får du tips och råd om årets deklaration. Du hittar information om vanliga avdrag och andra tips på vägen som exempelvis RUT- och ROT-avdrag Deklaration - och avdragen du inte får missa Sommarlov på liten budget Skaffa dig bankkoll inför resan Resa till och från arbetet Om du har reseutgifter över 11 000 kronor för resor till och från ditt arbete kan du göra avdrag för dessa utgifter

För er som gillar fotboll så håller jag på Arsenal. Med andra ord är det väl bara FA-cupen, deklaration och solen jag har att på riktigt se fram emot med våren. Men man kan väl inte få allt i den här världen? Under deklarationstiderna brukar ofta samtalsmängden öka något. Skatteverkets växel är ju som alla vet, överbelamrad - och för guds skull vänta inte som mig till. Privatpersoner (fysiska personer) och dödsbon skall deklarera för sin inkomst på inkomstdeklaration 1 (INK 1). På inkomstdeklaration 1 skall inkomst av tjänst, inkomst av kapital, inkomst av näringsverksamhet, underlag för kommunal fastighetsavgift, underlag för statlig fastighetsskatt och underlag för avkastningsskatt anges Reseavdrag är ett skatteavdrag för resor till och från arbetet och för tjänsteresor som finns i en del länder. Hur reseavdragen är utformade varierar från land till land. I en del länder tas hänsyn till transportslag, i andra länder är reseavdragen oberoende av transportslag.Andra faktorer som kan påverka reseavdragen är avstånd, i form av avståndsbaserat reseavdrag, och. Avdrag Enskild Firma - 9 viktiga skattesänkare Avdrag för uppstarten av firman: Du kan dra av kostnader som du har haft året innan och under året som du startat din enskilda firma.; Kontorsmateriel: Allt som du behöver för att kunna sköta din dagliga verksamhet som pennor, papper, skrivare och liknande kan du föra upp som kostnader i företaget

Avdragen du ska ha koll inför årets deklaration. Avdragen du ska ha koll inför årets deklaration. Lendos sparekonom Sharon Lavie går igenom avdragen för inkomståret 2020. får göra avdrag för den faktiska kostnaden för trängselskatt vid resor till och från arbetet om du har rätt till avdrag för resor med bil.. Du kan då göra avdrag för en skälig del av driftskostnader som hyra, el, värme och vatten. Om de utrymmen som används i bostaden för din näringsverksamhet inte är särskilt inrättade kan du ändå få göra avdrag i deklarationen. Förutsättningen är då att du arbetar minst 800 timmar Avdrag för resor, Arbetsgivarregistrerade pensionsordningar behöver du inte skriva i din danska deklaration, eftersom de dras av automatiskt. Däremot kan du göra avdrag för privata pensionsinbetalningar i Danmark, förutsatt att du har 75 procent av din årliga löneinkomst från Danmark

Avdrag & deklaration 2021 - deklarationstips från experte

I årets deklaration gör Skatteverket extra kontroller av avdrag för resor till och från arbetet. Gör du några avdrag i årets deklaration? Den frågan ställde vi till några sörmlänningar Avdrag för räntor och ränteskillnad. Du kan också göra avdrag för ränteutgifter i din deklaration - de ska komma förtryckta. Om ränteavdraget innebär ett underskott av inkomst av kapital får du göra avdrag med 30 procent (om underskottet är högst 100 000 kronor) Avdraget medges automatiskt. Resor till och från arbetet. Om du reser till och från arbetet kan du göra avdrag för kostnader som överstiger 11 000 kronor/år. Du får även avdrag för resor med kollektivtrafik om avståndet mellan arbete och bostad är minst 2 km

Avdrag studier - Så gör du avdrag för dina studiekostnader

Du får avdrag för den trängselskatt som hör till beskattningsåret (2017) även om du har betalat skatten året efter. AVDRAG VID HEMRESOR Ruta 2.3 Om du har arbetat och övernattat på annan ort än bostadsorten får du göra avdrag för resor hem en gång i veckan. Avståndet till hemmet måste vara mer än 50 kilometer Det kan även finnas avdrag du har rätt att göra, som inte redan är ifyllt i din deklaration. Så ta det lugnt och ha inte för bråttom. Gå igenom allting punkt för punkt. En nyhet är att från 1 juli 2018 återinfördes den automatiska skattereduktionen för fackavgift och avdrag ges automatiskt för inbetalda avgifter efter det Nu är det inte långt kvar tills deklarationen ska vara inskickad. Ett av avdragen som finns rör resorna till och från jobbet. Avdraget blir olika stort beroende på om du kör tjänstebil eller har privatägd bil samt vilket drivmedel bilen använder Om du har reseutgifter över 11 000 kronor för resor till och från ditt arbete kan du göra avdrag för dessa utgifter. Villkor för avdrag finns på skatteverket.se. Flyttat på grund av arbete? Då kan du får göra avdrag för ökade kostnader vid dubbel bosättning Du kan ju till exempel ha rätt till avdrag för resor som du gör till jobbet och annat. Om du har betalat för mycket skatt får du pengar tillbaka, det är skatteåterbäringen. Om du tvärtom har betalat för lite skatt får du betala tillbaka den resterande summan. Det kallas för restskatt

Goda råd inför årets deklaration - Teaterförbundet för

Reseavdrag - så fungerar det - Lånekoll förklarar

Betalar arbetsgivaren för den anställdes privata resor, till exempel resor mellan bostaden och tjänstestället, räknas det som lön från arbetsgivaren. För dig med enskild firma eller handelsbolag blir det i stället så att tjänsteresor är avdragsgilla medan privata resor inte är avdragsgilla Därför var det hög tid att prata om svenskarnas favoritämne när det gäller deklaration - avdragen. Det går att få skatteåterbäring redan till påsk. Detta förutsatt att du öppnat digital brevlåda senast den 25 februari. Mellan 3-9 mars får du sedan deklarationen digitalt och från den 16 mars kan du börja deklarera

Skatteverket – Android Apps on Google Play

Visst går det att göra coronaavdrag i deklarationen Debatt Enligt Skatteverket har du som arbetat hemifrån under pandemin inte rätt till särskilda avdrag i deklarationen. Sanningen är dock i själva verket inte så enkel, och visst går det att göra coronaavdrag, skriver Robert Påhlsson, professor i skatterät Om du sparar mycket tid på att ta bilen får du göra avdrag för resor med egen bil med 18,50 kr/mil. Annars är det det billigaste färdsättet som du får göra avdrag för Om du betalar 30 procent i skatt på dina löneinkomster och gör ett avdrag för resor till och från arbetet med 80 000 kronor (du får avdrag för den del som överstiger 10 000 kronor) blir.

 • Linjär optimering jordbruk.
 • H.G. Wells.
 • Presidentialism definition.
 • Ta bort bildskärm Windows 10.
 • Hockey Bundesliga Tabelle Damen.
 • Quarter Dollar 1970.
 • Linje 80 tidtabell höst 2020.
 • Masala Redbergsplatsen take Away.
 • Krämig fisksoppa med torsk.
 • Loomis ins.
 • Shih tzu lhasa apso omplacering.
 • Hakuna matata betyder.
 • Silicate.
 • T 1000.
 • Cro Magnon étymologie.
 • Dancing with the Stars season 24 cast.
 • Alfonso Ribeiro dance Fresh Prince.
 • Kajman till salu.
 • Friluftsvaror tält.
 • Haile Selassie Sverige.
 • Köpa duschsvamp.
 • Ansiktsbehandling Göteborg Bokadirekt.
 • Tesla Nordnet.
 • B21 Raider.
 • Astar logga in.
 • Estrella Julostchips.
 • Tekniska museet årskort.
 • König der Löwen Kion.
 • Röd blå gul flagga.
 • Sport i Norge.
 • Miroku MK70 Game for sale.
 • Handytarife Vergleich.
 • Mest sålda öl i Tyskland.
 • Ambassador New York.
 • Custom canvas hockey bags.
 • Blåbärstry Aurora.
 • Useful apps.
 • Non invasive butterfly bush.
 • Kvinna etymologi.
 • How to add Bluetooth to PC.
 • Kalevala suomeksi.